Hvordan kan jeg enkelt få oversikt?

Overblikk over henvendelser er enkelt å skaffe seg med Dashboardet i PasientSky. 

Det er fort gjort å miste overblikk, og derfor anbefaler vi at dere aktivt bruker Dashboardet (den grå kolonnen til høyre) og legger til widgets. Hver av disse widgetene vil gi et godt overblikk over de henvendelsene du skal jobbe med.

Under er en forklaring på hvordan du setter opp ditt dashboard:

1. Trykk på den grå pilen helt til høyre, på midten av skjermen. 

2. Et grått felt kommer ut på høyre side av skjermen. Trykk+ tegnet for å legge til en widget.

3. Trykk eller bruk pil ned på ditt tastatur for å få frem de forskjellige widgetene. 

1
2
3

Post -  Innboks Denne viser alle ubehandlet henvendelser. Det er den samme innboksen som ligger under Post. 
Oversikt Denne viser  din kommunikasjon og hvor mange av hver enkelt type kommunikasjon du har: e-dialog, intern dialog og reseptforespørsel. De er markert som ulest, viktig eller gjøremål. 
To do Her får du en enkel oversikt over det som blir markert som gjøremål.
Åpne oppgaver Denne viser deg alle de åpne oppgavene du har. Det kan f.eks. være en oppgave du har fått fra en kollega, eller gitt til deg selv. Oppgaven kan omhandle en pasient, eller være en påminnelse om noe du skal gjøre.
Timer idag For kunder med Timebok, kan du velge å få en liste over dagens konsultasjoner.
Gruppe-kø For kunder med Telefoni, kan man velge å få en liste over de som ringer til en spesifikk gruppe.