Hvordan videresende en henvendelse

1. Klikk på videresend i bunnen av dialog boksen.

2. Velg deretter hvem henvendelsen skal videresendes til.  

a.  Skriv inn navnet på vedkommende, eller navnet på gruppen henvendelsen skal til.

b. Eller bruk " pil ned"-tasten på tastaturet ditt, og bla deg nedover listen.

1.
2.

Merk: Ved videresending fjernes du som deltaker av dialogen, og vil ikke lenger følge dialogen. Den nye deltakeren vil alltid kunne legge deg til igjen etter ønske. Du vil umiddelbart alltid kunne finne dialogen i Klinikkens arkiv dersom den er ferdig behandlet.