Hendelseslogg i dialog

I PasientSky kan du finne en hendelseslogg for alle dialoger. Dette kan være hensiktsmessig for å se endringer som har blitt gjort. Loggen er detaljert, og vil kunne være en nyttig informasjonskilde både for en aktiv dialog, og en avsluttet/arkivert dialog.

Under følger en beskrivelse på hvordan du kan finne loggen i en dialog:

1. Finn den aktuelle dialogen du ønsker å se loggen for (du finner alle åpne, sendte, arkiverte og leste dialoger i  Post-modulen)

2. Trykk på ikonet nederst i dialog-vinduet:

3. Det vil nå åpnes et lite vindu over ikonet:

4. Trykk på "Vis logg" og du vil få opp et nytt vindu med hendelsesloggen fra denne dialogen:

  • Hendelsesloggen viser navnet på deltakerene øverst til venstre i vinduet, hvilke av deltakerne som har lest dialogen, og eventuell maksimal svartid.
  • I andre del av hendelsesloggen vises opprettelsesdato og -tidspunkt for dialogen først, og alle hendelser deretter i kronologisk rekkefølge.