Hvordan håndtere henvendelser i Postmodulet

Hvordan svare på en henvendelse i innboksen?

1. Hold musepeker over post-ikonet i det grå feltet på venstre side i vinduet. Velg så hvilken innboks du ønsker å jobbe i.

2. Med utgangspunkt i listen med henvendelser - klikk hvilken henvendelse du ønsker å behandle.

3. Et nytt vindu vil dukke opp og du får nå mulighet til å besvare henvendelsen.

OBS! 
Når du besvarer en henvendelse, så skiller man mellom å Svare og avslutte, Videresend og Svar.

Hva betyr Svar og avslutt?
Velger du svar og avslutt, så fungerer dette som en enveis dialog. Det betyr at mottageren av meldingen ikke har mulighet til å besvare den.

Hva betyr Videresend?
Når du videresender en henvendelse får du mulighet til å gi fra deg henvendelsen til eksempelvis en av legene på klinikken.

Hva betyr Svar?
Når du trykker på Svar, så åpner du opp for dialog mellom deg og mottageren. Dette betyr at pasienten har mulighet til å respondere på meldingen. 
Deltakere
Når man besvarer en henvendelse, kan man involvere flere behandlere internt. Trykk på plusstegnet for å legge til deltakere. 
Om pasienten skal være en del av dialogen, så forutsetter det også at han/hun legges til som deltaker.

Fjern deg selv som deltaker i dialoger 

Gjøres på følgende måte

1. Finn den aktuelle dialogen i Post-modulet

2. Trykk på krysset ved siden av navnet ditt under deltakere i dialog-vinduet:

3. Du vil nå være fjernet fra den aktuelle dialogen.

OBS: Hvis du ikke finner noe kryss ved siden av navnet ditt:

Merk at det alltid må være 1 stk helsepersonell tilknyttet en dialog med en pasient til enhver tid. Hvis du ikke finner et kryss ved siden av navnet ditt, skyldes det en av følgende grunner:

A) Du er eneste helsepersonell tilknyttet dialogen.
B) Dialogen er sendt direkte til deg som person, og ikke sendt til en gruppe. I dette tilfellet kan du ikke fjerne deg selv fra dialogen, men du kan avslutte dialogen på vanlig vis ved å trykke på knappen "avslutt" nederst i vinduet. Dialogen blir da arkivert.

TIPS:
Hvis du ønsker at en annen blant helsepersonellet skal ta over dialogen, kan du trykke på knappen "videresend" nederst i vinduet og skrive inn navnet til personen du ønsker å videresende dialogen til. Du vil da bli fjernet fra den aktuelle dialogen.