Hva finner jeg i mappen "arkiv"?

I mappen Arkiv i Post-modulen, vil du finne all arkivert (avsluttet og/eller lukket) kommunikasjon mellom klinikken og en pasient.Eksempel:

All kommunikasjon, for eksempel en e-dialog, som har blitt behandlet, kan arkiveres ved å trykke på knappen Avvis/avslutt:


Når dette er gjort vil den aktuelle e-dialogen bli flyttet til mappen Arkiv:


I denne mappen kan du hente opp tidligere avsluttet kommunikasjon. Ved bruk av søkefiltrene kan du søke opp og sortere etter deltaker (brukere på klinikken som har utført en kommunikasjonshandling), type kommunikasjon (e-dialog, e-konsultasjon, pasienttilbakemelding, fakturaspørsmål, intern dialog og reseptforespørsel), dato og tidsperiode. Du vil da kunne se hvilken type kommunikasjon det var, hvilken bruker som kommuniserte med en pasient, hvilket emne det gjaldt, hvilken pasient det gjaldt, om dialogen var merket viktig, samt et gjøremål for pasienten og/eller om den har blitt lest av klinikken.