Oversikt over post-modulet

Oversikt over post-modulet

I PasientSky blir all innkommende og utgående, intern og ekstern, skriftlig post plassert og sortert under modulen Post. Dette gjør det enkelt for helsepersonell å holde oversikt i én og samme modul, i tillegg til at det gir mulighet til å søke opp flere eller spesifikke henvendelser ved hjelp av søk og filtrer.

Du finner Post-modulen i modulmenyen til venstre. Trykk og hold musepeker over Post i menyen for å åpne sidevindu. Her kan du velge postkasse. Trykk direkte på den postkassen du ønsker å gå inn i.

Innboks: Her vil alle nye, ubehandlede meldinger ligge. Meldingene vil ligge i innboks frem til de er behandlet (svart, svart og avsluttet, avsluttet eller videresendt) eller fjernet fra Innboks (via knapp).

Åpne: Her vil alle nye, åpne meldinger ligge, samt meldinger du ikke har avsluttet. Har du mottatt en dialog fra en pasient, og svart på denne (men ikke avsluttet) vil den legge seg her til du får svar. Du kan dermed følge med på disse ved å gå til Åpne-postkassen.

Mine sendte: Her finner du en liste over alle meldinger og dialoger du har sendt.

Klinikkens arkiv: Hele klinikkens arkiv. Her vil du finne all akrivert (avlsuttet og/eller lukket) kommunikasjon mellom klinikken og pasient. I denne mappen kan du hente opp tidligere avsluttet kommunikasjon. Ved bruk av søkefiltrene kan du søke opp og sortere etter deltaker (brukere på klinikken som har utført en kommunikasjonshandling), type kommunikasjon (e-dialog, e-konsultasjon, pasienttilbakemelding, fakturaspørsmål, intern dialog og reseptforespørsel), dato og tidsperiode. Du vil da kunne se hvilken type kommunikasjon det var, hvilken bruker som kommuniserte med en pasient, hvilket emne det gjaldt, hvilken pasient det gjaldt, om dialogen var merket viktig, samt et gjøremål for pasienten og/eller om den har blitt lest av klinikken.

Post-modulen blir kontinuerlig oppdatert, slik at du kan føle deg trygg på at du slipper å oppdatere nettsiden for å motta nye henvendelser.

Du kan gjennomføre søk etter flere eller spesifikke dialoger, henvendelser og forespørsler i alle postkassene ved å trykke på forstørrelsesglasset.

Hva viser varsel-ikonet?

Et varsel-ikon (bjellen) finnes øverst i klinikkportalen på venstre side av søkefeltet der man kan søke opp pasienter. Dette varselikonet viser dialoger/meldinger som er viktige. Dette hjelper en med å prioritere sitt arbeid.  

Dialoger/meldinger som betegnes som viktige er de som har gått over fristen, krever et svar fra en deltaker eller har prioritet 3. Dialog som er manuelt markert som viktig, vises bare for den som selv har markert dialogen.

Teller på ikonet viser antall viktige dialoger som er uleste.

Ved å velge tre stjerner under prioritet vil dialogen bli markert som viktig.