Hva betyr sikkerhetsnivå 4?

BankID, BankID på mobil og Buypass leverer elektronisk ID på sikkerhetsnivå 4. Sikkerhetsnivå 4 er det høyeste nivået for sikkerhet for autentisering i elektronisk kommunikasjon og som gir tilgang til offentlige tjenester. Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker tjenester på nett.