Hvordan svare en henvendelse/reseptbestilling?

Pasienter har mulighet til å starte en elektronisk dialog med helsepersonell. Som helsepersonell kan man oppleve uklarheter i disse dialogene, og det vil kanskje være behov for nærmere presisering fra pasienten sin side. Av den grunn er det mulig å kunne be pasienten om en utdypende forklaring.

I PasientSky er det deg, som helsepersonell, som kan velge når en henvendelse skal avsluttes, og når pasienten skal kunne fortsette dialogen.

Slik behandler du en dialog:

  1. Velg relevant postkasse (alle ubehandlet dialoger finner du i Innboks postkassen).
  2. Trykk på den relevante dialogen for å få opp dialogboksen.
  3. Skriv et svar i tekstfeltet. (Merk: Svaret blir sendt til alle involverte deltakere i dialogen).
  4. Du har nå to alternativer:
    1. For å sende beskjeden, og gi pasienten (eller mottakeren) mulighet til å svare, trykk på Svar.
    2. For å sende beskjeden, og samtidig avslutte dialogen, trykk på Avslutt (Merk: Pasienten eller mottakeren får ikke mulighet til å svare).
1
2
3

4.