Hvor og hvilke varsler blir sendt til pasientene?

I PasientSky har pasienten mulighet til å velge hvor de vil motta varslinger. En varsling er en melding fra PasientSky som gjør pasienten oppmerksom på at de har fått en beskjed eller en time i PasientSky. Denne varslingen vil aldri inneholde sensitiv informasjon. 

Når pasienten først har avgjort om de ønsker varslinger per e-post eller SMS, gjelder dette for alle typer varslinger som sendes ut.

Hierarkisk fremstilling av hvor varslingene sendes: 

E-post Når E-post og mobiltelefonnummer er opplyst på pasientprofilen (e-post er noe pasientene legger inn selv).
SMS Når kun mobiltelefonnummer er opplyst på pasientprofilen.
Push-varsling  Når pasienten har PasientSky-appen på sin smarttelefon, og sagt ja til push-varslinger. De vil alltid få e-post eller sms i tillegg. 

Pasienten blir oppfordret til å logge inn i PasientSky for å se innholdet av dialogen, eller flere detaljer rundt timeforespørselen. 

Eksempler på notifikasjoner på SMS:

Timebestilling

Akseptert             Avslått

Når pasient mottar dialog:

Merk at det ikke sendes ut notifikasjon til pasienten om du har avsluttet en dialog uten å skrive et svar i tekstfeltet.