Får pasienten SMS eller e-post?

I PasientSky gir vi pasienten muligheten til å velge hvor de vil motta notifikasjoner. En notifikasjon er en melding fra PasientSky som gjør pasienten oppmerksom på at de har fått et svar via PasientSky. En notifikasjon vil aldri inneholde sensitiv informasjon. Når pasienten mottar en notifikasjon, bør de logge inn i PasientSky for å se flere detaljer knyttet til den. 

Under er en oversikt som viser hvor vi sender notifikasjoner:

E-post Når E-post og mobiltelefonnummer er opplyst på pasientprofilen.
SMS Når kun mobiltelefonnummer er opplyst på pasientprofilen.
Push-varsling  Når pasienten har PasientSky appen på sin iOS telefon, sagt ja til push-varsling. De vil alltid få enten e-post eller sms i tillegg.