Opprette og bruke grupper

Ved å opprette og legge inn ansatte i grupper på klinikken, kan man enkelt kategorisere hvem som jobber på hvilke stasjoner, tildele funksjoner og sortere post og telefonanrop. 

Et eksempel er om man vil sende post til kun legene. 

 For å opprette en ny gruppe trykk på Klinikk i modulmenyen til venstre i portalen:

Trykk på Grupper. Her vil du finne en oversikt over klinikkens grupper:

../Google%20Drive/User%20prosjektet/Brukermanualer/Bilder%20til%20Brukermanual/11.3%20Grupper.png

Gruppen "Resepsjon" er opprettet som standard på alle klinikker. Som regel vil telefonkø og post gå til medlemmer av denne gruppen. 

For å opprette ny gruppe, trykk på "Opprett gruppe":

Fyll ut feltene i "opprett gruppe"-vinduet:

../Google%20Drive/User%20prosjektet/Brukermanualer/Bilder%20til%20Brukermanual/Gruppe.png

  • Gruppenavn: Navnet på gruppen. Dette vil kunne vises for eventuelle pasienter og for alle brukere på klinikken.
  • Beskrivelse: Her kan du beskrive hva som er gruppens hensikt eller formål.
  • Eier: Avgrenser hvem som kan være medlem i gruppen, basert på avdeling. I denne versjonen av PasientSky vil det ikke være mulig å opprette flere avdelinger. Dersom du velger en avdeling, er det kun brukere innad i avdelingen som vil kunne ta del i gruppen. Dersom klinikken deres kun har 1 avdeling, vil feltet være grått. Valget Hele klinikken vil være valgt som standard, og dette kan ikke endres.
  • Type: Det er to ulike typer grupper å velge mellom: Dynamisk og Statisk.

Dynamisk: medlemmer av gruppen blir lagt til avhengig av funksjoner eller stillinger de tiltrer i. Det vil si at du kan velge at stillingen "Sekretær" alltid skal være med i gruppen "Laboratoriet". Om man da legger til en ny ansatt med stillingen "Sekretær", vil denne automatisk bli medlem av gruppen. Du bestemmer kriteriene ved å trykke på "Legg til".

Statisk: du legger til spesifikke brukere. Her kan du legge til medlemmer basert på selve brukeren. Det vil si at du må legge til og slette medlemmer fortløpende for å gjøre endringer. 

Etter at du har valgt ut medlemmer, kan du velge tilgjengelighet. Trykk på "Oppsett tilgjengelighet", og velg innstillinger. 

Du kan nå sende dialoger eller ringe til denne spesifikke gruppen.